top of page

Grönytor och fastighetsskötsel

Vi åtar oss skötsel av grönytor och hela fastigheter åt företag och offentlig sektor, privatpersoner och offentlig sektor. Vi har kompetens och utrustning för både röjsåg och gräsklippning. Vi har sedan flera år avtal med Norbergs kommun om skötsel av kulturmiljöer, badplatser och fotbollsplaner. Våra avtal med företag och offentlig sektor är oftast helhetsuppdrag kring skötsel av ett visst område till fast pris.

 Kontakta

Tommy Holmström
0707-52 51 65
tommy@dialogkraft.se

unnamed
DSC00033
DSC00025
DSC00072
DSC00016
DSC00158
DSC00036
DSC00148
Namnlös
DSC00146

”Ett samarbete med DialogKraft främjar social hållbarhet varje dag

genom att människor som har svårt att få fäste på den ordinarie arbetsmarknaden

erbjuds en varaktig anställning!”

logo-systemair.jpg
emballageteknik-il.gif
Namnlös.jpg

Besöksadress:

 

Nytgatan 2

738 34 Norberg

 

0223 - 65 50 57

 

info@dialogkraft.se

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page